ZSKP KOŁA GDYNIA ORAZ ZRZESZENIE POWSTANIA GRUDNIA 1970

 

ZSKP KOŁA GDYNIA ORAZ ZRZESZENIE POWSTANIA GRUDNIA 1970

 

 

 

Zespolenie środowisk kombatanckich w służbie wolności, integralności terytorialnej i niepodległości Ojczyzny. Działanie na rzecz zachowania wierności ideałom ruchu „Solidarność”. Ochrona godności, praw i interesów kombatantów – członków związku.