ZSO nr 8

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni Wiczlinie powstał z połączenia Szkoły podstawowej nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej oraz XVII Liceum Ogólnokształcącego. Szkoła bierze udział w dwóch strategicznych projektach: Microsoft Showcase School oraz Pomorska Szkoła Ćwiczeń. W naszej szkole kultura sprzyja zdobywaniu wiedzy oraz doskonaleniu kompetencji, a także modelowaniu postaw prospołecznych  i obywatelskich w oparciu o wartości. Celem naszych działań jest zrównoważony rozwój oraz dobrostan. Społeczność szkoły uczy się, krytycznie myśli, współpracuje ze sobą, działa na rzecz dobra wspólnego i lepszej edukacji. Wyróżnia nas pedagogika innowacyjności nastawiona na poszukiwania rozwiązań, łączenie różnych dziedzin i refleksyjne wykorzystanie technologii.