ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W GDYNI

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W GDYNI

 

Reprezentacja gdyńskiego Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego. ZNP w Gdyni działa już 90 lat, zrzesza nauczycieli i pracowników oświaty. Jako organizacja krajowa ZNP działa od 1905 roku. Związek był obecny przy „narodzinach” polskiej niepodległości, wspierał odradzanie się państwowości i narodowej tożsamości. Honorowym członkiem ZNP był Józef Piłsudski.