ZWIĄZEK OFICERÓW REZERWY RP

Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego to organizacja paramilitarna powołana w 1921 r. przez Marszałka Józefa Piłsudskiego, jako Centralny Związek Rezerwistów WP. Skupiał w swoich szeregach żołnierzy rezerwy, inwalidów, rencistów, wdowy, dzieci po żołnierzach zaginionych i miał się nimi opiekować oraz służyć pomocą. W 1928 roku zmienił nazwę na Związek Oficerów Rezerwy RP. Po wielu latach zawirowań historycznych 30 stycznia 1991 r. grupa oficerów Wojska Polskiego reaktywowała działalność związku i wówczas przyjęto imię jego twórcy - marszałka Józefa Piłsudskiego. Siedzibą związku jest Miasto Poznań, natomiast prezesem zarządu krajowego jest pułkownik magister Stanisław Tomaszkiewicz. Dewizą jest "Strzec Honoru, Godności i Przyzwoitości Stanu Oficera RP".