Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka J. Piłsudskiego

Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, to organizacja paramilitarna,  powołana w 1921r. przez Józefa Piłsudskiego. Jest najstarszą organizacją tego rodzaju w Polsce, w tym roku obchodzi jubileusz 95 lecia istnienia. Jest oranizacją o zasięgu krajowym, władze naczelne mieszczą się w Poznaniu. Pomorskiej organizacji siedzibą jest miasto Gdynia, która powołana została przed 6 laty z inicjatywy gdyńskich działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża i gdyńskich krwiodawców, skupia w swoich szeregach przedewszstkim oficrów Marynarki Wojennej, ale należą do niej również osoby innych profesji. Współpracuje z wieloma placówkami oświatowymi, instytucjami i organizacjami społecznymi,   szerząc patriotyzm, miłość do Ojczyzny oraz pomoc i poszanowanie drugiego człowieka. Ideą jest „Bóg, Honor, Ojczyzna“, a dewizą  „Strzec Honoru i Godności Stanu Oficera W P“. Pomorskiej organizacji przewodniczy kmdrpor. rez. Ryszard Woliński, natomiast kołu gdyńskiej ppłk. rez. Henryk Kościński, który maszeruje na czele swojej organizacji.