Związek Piłsudczyków RP

Związek Piłsudczyków RP Okręg Pomorski w Gdyni

Historia powstania Związku sięga początku przemian ustrojowych w Państwie, tj. początku lat dziewięćdziesiątych. Dnia 8-go kwietnia 1990 r. sympatycy postaci Józefa Piłsudskiego założyli stowarzyszenie, które obecnie nosi nazwę Związek Piłsudczyków RP Okręg Pomorski w Gdyni z prezesem Julianem Aleksandrem Michaś na czele. W 2013 roku Związek Piłsudczyków z udziałem darczyńców i miasta Gdyni wzniósł pomnik Józefa Piłsudskiego Pierwszego Marszałka Polski. Prezesem Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP jest gen. Związku Stanisław Władysław Śliwa.